Zapisy na zasadach przedszkola prywatnego

Zapisy do przedszkola trwają cały rok, a nowi wychowankowie przyjmowani są w zależności od liczby wolnych miejsc, jaką dysponujemy. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:
1. wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola (można pobrać ją TUTAJ).
2. podpisanie umowy o świadczeniu usług w Przedszkolu,
3. zapoznanie się ze Statutem Przedszkola,
4. zapłata wpisowego.

Jeżeli zgłoszenie dotyczy dziecka niepełnosprawnego dodatkowo potrzebne będą:
1. opinia psychologiczna, pedagogiczna lub/i logopedyczna dziecka,
2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Opłaty

Wpisowe płatne – 600 PLN.

Czesne płatne do 5 dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy –700 PLN.

W przypadku zapisu rodzeństwa przewidujemy korzystne zniżki.

Opłaty nie obejmują wyżywienia.

Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy z kompotem, podwieczorek) kosztuje 22 PLN za dzień i dostarczane jest przez firmę cateringową
„Am-mniam Iwona Wójcik” http://www.am-mniam.pl

bawiące się dziecko