Cytat

przedszkole

 

Przedszkole w Węgrzcach

Przedszkole BAJKOLANDIA 2 w Węgrzcach, to kolejny projekt firmy Centrum Kształcenia, która działa od 2004 roku i zajmuje się edukacją. Przedszkole „Bajkolandia 2” mieści się
przy ulicy B4 nr 44a w Węgrzcach z dogodnym dojazdem od strony Miechowa (trasa E77),
Krakowa (niedaleko Al. 29 Listopada) i skrótem z Nowej Huty poprzez ulicę Powstańców,
ulicę Reduta, ulicę Batowicką i ulicę B3, w budynku jednokondygnacyjnym na 13 arowej działce.

Prywatne Przedszkole Bajkolandia 2 w Węgrzcach powstało nie tylko po to, aby edukować dzieci, ale przede wszystkim, by je wychowywać i mądrze wspierać we wszechstronnym rozwoju. Wykwalifikowana i życzliwa kadra, nowoczesna i komfortowa siedziba z pewnością będą w tym niezmiernie pomocne.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 17.30 z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Przyjmujemy dzieci zarówno na zasadach przedszkola prywatnego, jak i na zasadach przedszkola samorządowego.
Proponujemy Państwu fachową opiekę nad Dziećmi w wieku od 3 do 6 lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku).

Nasza placówka oferuje przestronne, jasne i kolorowe sale w pełni przystosowane do realizacji podstawy programowej.

Zobacz więcej

O nas

Nasze przedszkole to bezpieczne i przyjazne miejsce dla dzieci. Jesteśmy przedszkolem otwartym, dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo, sprawiamy,
aby dzieci czuły się potrzebne, kochane, wrażliwe i twórcze.

Dbanie o harmonijny rozwój dziecka w przyjaznym dla niego otoczeniu jest jednym z najważniejszych założeń naszego przedszkola.

Zapewniamy rozwój naszych podopiecznych zgodnie z ich potrzebami, pragnieniami i możliwościami.
Wspomagamy rozwój dzieci w miłej i serdecznej atmosferze, pełnej szacunku dla dziecka i jego potrzeb.
Dążymy do tego, aby nasi najmłodsi byli przygotowani do życia w zgodzie z innymi ludźmi i otaczającą przyrodą.

Chcemy, aby czas spędzony w naszym przedszkolu pozostawił w przyszłości wspaniałe wspomnienia.
Zapewniamy bezpieczne środowisko do nauki i zabawy.
W kolorowej, przestronnej i dobrze wyposażonej sali dzieci uczą się i bawią oraz rozwijają swoje zainteresowania.

Zachęcamy do zapisania dziecka do Przedszkola Bajkolandia 2!

Przyjmujemy dzieci od 3-6 roku życia. Każdego dnia organizujemy dla nich ciekawe i pouczające zajęcia.

dziecko malujące domek

Baza lokalowa przedszkola

Zajęcia w naszym podszkolu

ikona klocków

Językowe


ikona pióra

Muzyczne


ikona kobiety

Ruchowe


ikona kobiety

Ogólnorozwojowe


Kadra

Kadra pedagogiczna Przedszkola „Bajkolandia 2” to zespół kierunkowo wykształconych nauczycieli, kreatywnych, posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Bezpieczeństwo

W naszym Przedszkolu największy nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, ponieważ:
1. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę.
2. Przedszkole wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej
przez Wójta Gminy Zielonki pod numerem 1.
3. Nadzór merytoryczny sprawowany jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.
4. Sale posiadają system mechanicznej wentylacji nawiewno–wywiewnej z FILTRAMI ANTYSMOGOWYMI.
W każdej sali znajduje się oczyszczacz powietrza.
5. Przedszkole wyposażone jest w meble i urządzenia z odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa higienicznego i przeciwpożarowego oraz posiada wdrożony system HACCP oraz Dobrych Praktykach Higienicznych GHP i GMP.
6. Oznakowane są wyjścia i drogi ewakuacyjne.
7. Zamontowano hydranty przeciwpożarowe wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz awaryjne oświetlenie.