Zapisy na zasadach przedszkola samorządowego

 

 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI na rok szkolny 2022/2023

 

KOMPLET DOKUMENTÓW ORAZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NALEŻY ZŁOŻYĆ
W PRZEDSZKOLU „BAJKOLANDIA 2” W GODZINACH 7.00 – 15.00 W DNIACH OD 28 LUTEGO
DO 9
MARCA 2022 ROKU.

 

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie/ przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli.

Termin określony ustawowo, tzn. 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego(art. 153 ust. 2 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 późn. zm.)

od 14 lutego 2022 r.

do 17 lutego 2022 r.

X
2. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola.

od 28 lutego 2022 r.

do 9 marca 2022 r.

08 – 12 sierpnia 2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 21 marca 2022 r. 17 sierpnia 2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

od 21 marca 2022 r.

do 25 marca 2022 r.

od 17 sierpnia 2022 r.

do 22 czerwca 2022 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 29 marca 2022 r. 24 sierpnia 2022 r.

 

Harmonogram rekrutacji
Kryteria przyjęcia
Dokumenty

Powiększ czcionkę
Kontrast