Zapisy na zasadach przedszkola samorządowego

 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021

KOMPLET DOKUMENTÓW ORAZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU „BAJKOLANDIA 2” W GODZINACH 8.30 –17.00 W DNIACH OD 17 LUTEGO DO 28 LUTEGO 2020 ROKU.

Nasze Przedszkole zostało zakwalifikowane przez Wójta Gminy Zielonki do realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021” zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 9 stycznia 2020 roku.

DO KAŻDEGO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY ZATRUDNIENIE KAŻDEGO Z RODZICÓW Z ZAKŁADU PRACY LUB WPIS DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU SAMOZATRUDNIENIA

Podczas składania dokumenty nie będą sprawdzane i weryfikowane.

 

Harmonogram rekrutacji
Kryteria przyjęcia
Dokumenty