Zapisy na zasadach przedszkola samorządowego

 

Informacja ws rekrutacji

 

 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI na rok szkolny 2023/2024

 

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie pisemnych deklaracji do Dyrektora niepublicznego przedszkola wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie gminy Zielonki o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do ww. przedszkola.

Termin określony ustawowo, tzn. 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego (art. 31 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

od 13 lutego 2023 r.

do 16 lutego 2023 r.

X
2. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do: przedszkola publicznego, przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

od 1 marca 2023 r.

od godz. 7:00

do 10 marca 2023 r.

do godz. 15:00

od 10 sierpnia 2023 r.

od godz. 7.00

do 14 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 marca 2023 r.

godz. 15.00

24 sierpnia 2023 r.

godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie skanu oświadczenia złożonego w systemie elektronicznym

od 22 marca 2023 r.

od godz. 15.00

do 28 marca 2023 r.

do godz. 15.00

od 24 sierpnia 2023 r.

od godz. 15.00

do 28 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31 marca 2023 r.

godz. 15.00

30 sierpnia 2023 r.

godz. 15.00

 

Harmonogram rekrutacji
Kryteria przyjęcia
Dokumenty

Powiększ czcionkę
Kontrast