Zapisy na zasadach przedszkola samorządowego

 

Nasze Przedszkole zostało zakwalifikowane przez Wójta Gminy Zielonki do realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020”.

Zarządzenie nr 5/2019 ukazało się na stronie www. Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i w siedzibie Urzędu.

Harmonogram rekrutacji
Kryteria przyjęcia
Dokumenty