O nas

Nasze przedszkole to bezpieczne i przyjazne miejsce dla dzieci. Jesteśmy przedszkolem otwartym, dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo, sprawiamy, aby dzieci czuły się potrzebne, kochane, wrażliwe i twórcze.

Dbanie o harmonijny rozwój dziecka w przyjaznym dla niego otoczeniu jest jednym z najważniejszych założeń naszego przedszkola.

Zapewniamy rozwój naszych podopiecznych zgodnie z ich potrzebami, pragnieniami i możliwościami. Wspomagamy rozwój dzieci w miłej i serdecznej atmosferze, pełnej szacunku dla dziecka i jego potrzeb. Dążymy do tego, aby nasi najmłodsi byli przygotowani do życia w zgodzie z innymi ludźmi i otaczającą przyrodą.

Chcemy, aby czas spędzony w naszym przedszkolu pozostawił w przyszłości wspaniałe wspomnienia. Zapewniamy bezpieczne środowisko do nauki i zabawy. W kolorowej, przestronnej i dobrze wyposażonej sali dzieci uczą się i bawią oraz rozwijają swoje zainteresowania.

Kadra

Kadra pedagogiczna Przedszkola „Bajkolandia 2” to zespół kierunkowo wykształconych nauczycieli, kreatywnych, posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Bezpieczeństwo

W naszym Przedszkolu największy nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, ponieważ:
1. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę.
2. Przedszkole wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Zielonki pod numerem 1.
3. Nadzór merytoryczny sprawowany jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.
4. Sale posiadają system mechanicznej wentylacji nawiewno–wywiewnej z FILTRAMI ANTYSMOGOWYMI. W każdej sali znajduje się oczyszczacz powietrza.
5. Przedszkole wyposażone jest w meble i urządzenia z odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa higienicznego i przeciwpożarowego oraz posiada wdrożony system HACCP oraz Dobrych Praktykach Higienicznych GHP i GMP.
6. Oznakowane są wyjścia i drogi ewakuacyjne.
7. Zamontowano hydranty przeciwpożarowe wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz awaryjne oświetlenie.

Powiększ czcionkę
Kontrast